دیوان شعر
36 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
اشعار عربی در مدح ومرثیه أهل البیت علیهم السلام در 150 صفحه